Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi bölümü 0-16 Yaş grubunun ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz, beyin ve kalp cerrahisi dışındaki doğumsal ve edinsel olarak oluşan tüm cerrahi girişim gerektiren sorunlarının tedavisini üstlenmektedir. Ayrıca bebek doğmadan önce tanısı konan durumlarda aileye danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Çocuk ameliyatlarının çok önemli bir bölümü “günübirlik cerrahi “ kapsamında yapılmaktadır. Bu tür uygulamada çocuklar ameliyattan 2-3 saat sonra evlerine gidebilmektedir. Burada temel amaç ; enfeksiyonların önlenmesi ve çocuğun alıştığı ortam ve kişilerden mümkün olduğunca az ayrı kalmasıdır.

Hastanemiz çocuk cerrahi bölümünde ameliyat geçirecek olan çocukların ebeveynlerine ayrıntılı açıklamalar gerek sözlü gerekse yazılı olarak (aydınlatılmış onam) yapılmaktadır.

Şurası unutulmamalıdır ki ;

“Çocuk asla erişkin değildir. Bu konuda yetişmiş uzman hekimlerce tedavi edilmelidir.”

 

Çocuk Cerrahisi